www.xbmt.net > 1~12月的英语怎么写?

1~12月的英语怎么写?

1月-January 2月-February 3月-March 4月-April 5月-May 6月-June 7月-July 8月-August 9月-September 10月-October 11月-November 12月-December

January——1月 February——2月 March-----3月 April——4月 May——5月 July——7月 August——8月 September——9月 October——10月 November——11月 December——12月

一月:January 二月:February 三月:March 四月:April 五月:May 六月:June 七月:July 八月:August 九月:September 十月:October 十一月:November 十二月:December

一月 january 二月 february 三月 march 四月 april 五月 may 六月 june 七月 july 八月 august 九月 september 十月 october 十一月 november 十二月 december 月份首字母要大写哦!

January——1月 在罗马传说中,有一位名叫雅努斯的守护神,生有先后两副脸,一副回顾过去,一副要眺望未来。人们认为选择他的名字作为除旧迎新的第一个月月名,很有意义。英语1月January,便是由这位守护神的拉丁文名字January演变而来的。 Februa...

January——1月

都是缩写前三个字母的呀,比如Jan Feb MAr Apr May Jun Jul Aug sep Oct Nov Dec

一月 January 二月 February 三月 March 四月 April 五月 May 六月 June 七月 July 八月 August 九月 September 十月 October 十一月 November 十二月 December

1月 January 2月 February 3月 March 4月 April 5月 May 6月 June 7月 July 8月 Aguest 9月 September 10月 October 11月 November 12月 December

1到12月用英语读音如下: 1月January英 [ˈdʒænjuəri] 美 [ˈdʒænjueri] 2月 February英 [ˈfebruəri] 美 [ˈfebrueri] 3月 March英 [mɑ:tʃ] 美 [mɑ:rtʃ] 4月 April英 [ˈeɪp...

网站地图

All rights reserved Powered by www.xbmt.net

copyright ©right 2010-2021。
www.xbmt.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com